Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article presents an idea, definition and history of evolution of the citizens advice in Poland. It emphasizes the value of the citizens advice as a supporting form of stimulation for individual and family to act in favour of overcoming difficult and crisis situations.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2012, nr 4, s. 114-132.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska