Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-210-0
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Monografia przedstawia nowe teoretyczne wyjaśnienia ważnych zagadnień rachunkowości dostosowane do współczesnego poziomu wiedzy, modelowe rozwiązania istotnych problemów decyzyjnych oraz naświetla wiele aktualnych zagadnień ekonomicznych w aspekcie teorii i praktyki rachunkowości. Omawiane grupy zagadnień obejmują kierunki zmian oraz rozwój rachunkowości dotyczącej teorii rachunkowości, rachunkowości finansowej, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, rachunkowości podatkowej mikropodmiotów. Monografia zawiera syntezę dokonań badawczych autorów, i zapewne przyczyni się do lepszego naświetlenia istoty wybranych zagadnień ekonomicznych oraz przedstawia procedury obliczeniowe, służące rozwiązywaniu problemów zarządzania.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska