Artykuł 10 konkordatu z 1993 roku w fazach: ratyfikacji, implementacji do prawa polskiego i stosowania w praktyce

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Celem niniejszego wystąpienia będzie przedstawienie ewolucji, jaka dokonała się w doktrynie w odniesieniu do charakteru i zakresu obowiązywania art. 10 konkordatu. W ewolucji tej możemy wyróżnić trzy etapy: 1) etap przedratyfikacyjny, 2) etap implementacji art. 10 konkordatu do systemu polskiego prawa rodzinnego, 3) etap stosowania przepisów konkordatu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 3, s. 61-68.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska