(Nie)uczciwość akademicka polskich studentów a poświadczanie kwalifikacji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-235-4683-2
eISBN
Wydawca
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Abstrakt
Panuje pogląd, że oszukiwanie na testach i egzaminach jest w Polsce powszechne. Jaka jest faktyczna skala oszustwa egzaminacyjnego wśród polskich studentów oraz jakie są jego przyczyny? Co w rozumieniu studentów jest oszustwem, a jakie zachowania nie kwalifikują się do tej kategorii? Artykuł opisuje badanie dotyczące uczciwości akademickiej polskich studentów oraz przedstawia wnioski istotne dla celów certyfikacji.
Examination malpractice is claimed to be a problem in Polish schools and universities. What is the actual scale of academic dishonesty among Polish higher education students and what seems to be its causes? What kind of actions do Polish students consider dishonest and which of them are not assigned to this category? The article describes a survey on academic integrity conducted at Polish higher education institutions and presents conclusions relevant to certification purposes.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
W: Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej / Competences of the 21st century: Certification of language proficiency(red.) Andrzej Dąbrowski, Radosław Kucharczyk, Agnieszka Leńko-Szymańska, Jolanta Sujecka-Zając. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, s. 244-266.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska