English for Safety, Security and Law Enforcement

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-276-6
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "English for Safety, Security and Law Enforcement to podręcznik do nauki języka angielskiego dla studentów wydziałów nauk o bezpieczeństwie, pracowników zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz wszystkich zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. Tematyka ujęta w podręczniku obejmuje zagadnienia związane z wojskiem, policją i innymi służbami mundurowymi, różnego rodzaju zagrożeniami, zarządzaniem kryzysowym, oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Specjalistyczne słownictwo odnosi się ściśle do problematyki związanej z tytułem rozdziału. Materiał oparty jest na polskich realiach, co sprawia, że niniejszą publikację należy uznać za wyjątkową na polskim rynku księgarskim."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska