Ból i cierpienie. Materiały konferencyjne

Abstrakt
Ze wstępu: "Coroczne spotkania lekarzy w klasztorze Sióstr Duchaczek, czyli poprawnie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy kościele Św. Tomasza w Krakowie przy ulicy Szpitalnej, w tradycyjnym dla tego zakonu terminie - tj. w drugą niedzielę po święcie Trzech Króli - przekształciły się w 1994 roku w sympozja naukowe, poświęcone stałemu tematowi: „Ból i cierpienie”. W tym roku spotkaliśmy się w dniach 17 i 18 stycznia 2004, tradycyjnie już, w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ulicy Radziwiłłowskiej 4. W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji, wzorem lat ubiegłych weszli: prof, dr hab. med. Andrzej Środka, Kierownik Katedry Historii Medycyny CM UJ, prof, dr hab. med. Janusz Andres, Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ, dr hab. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ, Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, dr med. Alicja Macheta, Przewodnicząca Podkarpackiego Oddziału Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr Maria Dorota Schmidt-Pospuła, Przewodnicząca Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Historii Medycyny."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska