Kompetencje – kształcenie – ewaluacja : w poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształtowania i oceny kompetencji uczniów młodszych

Abstrakt
Oddajemy do rąk Czytelników monografię stanowiącą efekt międzynarodowej współpracy dwóch ośrodków akademickich: Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Zaproszone do współpracy grono badaczy, w tym praktyków, reprezentujące nie tylko różne ośrodki akademickie, ale też różne subdyscypliny pedagogiczne, przez to o odmiennych zainteresowaniach naukowych, niewątpliwie łączy poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań kompetencji, kształcenia i ewaluacji, a dokładniej: kształtowania i oceny kompetencji uczniów klas niższych szkoły podstawowej.
The following volume is the fruit of a number of international research projects undertaken by two academic institutions: Th e Faculty of Psychology and Humanities at the Andrzej Frycz Modrzewski Academy in Cracow, Poland, and the Faculty of Education at the Matthias Bell University in Banska Bystrica, Slovakia. Not only do the experts invited to participate in the proceedings represent different academic traditions and interests but they also specialize in different areas of education. Th eir joined eff orts have converged on the pages of the following book, which takes up the topic of student competence, education and evaluation, or, to be more precise, it centres on the strategies to form and evaluate the diff erent types of competence in young primary school students.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska