Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej: materiały z konferencji

Abstrakt
Z przedmowy: "Integracja europejska to proces łączenia, scalania się odrębnych ekonomicznie, społecznie, kulturowo gospodarek europejskich krajów. Proces integracji prowadzi do istotnych przekształceń w sferze gospodarki, strategiach organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, handlu międzynarodowym, działalności marketingowej, strukturach organizacyjnych i mechanizmach ekonomicznych przedsiębiorstw i instytucji działających w krajach integrujących się. Proces integracji to w praktyce proces dostosowywania się struktur gospodarczych; tworzenia związków kooperacyjno-produkcyjnych; powstawania trwałych więzi ekonomicznych między przedsiębiorstwami integrujących się krajów a więc proces kształtowania jednolitego obszaru gospodarczego z odrębnych a często także wzajemnie konkurencyjnych krajów, gospodarek, regionów, gałęzi, branż. Proces międzynarodowej integracji gospodarczej to w dużej mierze proces tworzenia komplementamości przedsiębiorstw i instytucji, komplementamości międzygałęziowej i wewnątrz gałęziowej, w produkcji i wymianie jak też kształtowanie niezbędnej infrastruktury technicznej i ekonomicznej umożliwiającej tworzenie sytemu trwałych powiązań gospodarczych między poszczególnymi krajami."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska