Institutionalization of Ukraine’s information policy as a function of strategic communication

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018-10
Tytuł czasopisma
ISSN
ISSN 1731-7517
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
Abstrakt
The paper presents the contemporary information policy implemented by the Ukrainian government. The survey answers the question about the new role of in- formation policy in the state authorities’ activities. The research focuses on the execu- tive branch of power, due to its impact on the internal and external image of Ukraine. The analysis was conducted at the strategic, institutional and operational levels, and concerned the content of messages.
Celem artykułu jest analiza ukraińskiej polityki informacyjnej. W badaniu uwagę skoncentrowano na władzy wykonawczej ze względu na fakt, że to egzekutywa w znaczący sposób wpływa na wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny państwa ukraińskiego. Analizę przeprowadzono w ujęciu ilościowym, podczas którego namysłowi naukowemu poddano nadawane treści. Ocenie naukowej poddano także efektywność strukturalną realizowanej polityki informacyjnej oraz jej aspekt utylitarny.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2018, nr 3, s. 65-80.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska