Duszność - przyczyny, diagnostyka, postępowanie i dylematy ratownika medycznego

Abstrakt
Duszność należy do jednych z najczęstszych powodów wzywania zespołów ratownictwa medycznego oraz zgłaszania się pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego. Duszność może mieć wiele przyczyn i występować w chorobach układu oddechowego, sercowo – naczyniowego, nerwowego, pokarmowego oraz mieć podłoże psychogenne. Najważniejsze w postępowaniu jest rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Diagnostyka w postępowaniu przedszpitalnym jest ograniczona, co dodatkowo może przysporzyć problemów ratownikom medycznym.
Difficulty in breathing is one of the most frequent cause of calling medical rescue service teams and the patients registration to hospital rescue ward. Difficulty in breathing can have a lot of causes and can occur in respiratory system , heart - vascular system, nervous system, digestive system illnesses and have mental background. The most important is to recognize the reason of difficulty in breathing and to implement an appropriate pharmacological treatment. Diagnosis of pre-hospital proceeding is limited what additionally can cause medical rescuers some problems.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska