Ból i cierpienie

Abstrakt
Ze wstępu: "W dniach 15-16 stycznia 2005 roku odbyła się sesja naukowa pod tytułem „Ból i cierpienie”, której organizatorami były: Katedra Historii Medycyny, Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy znaczącym udziale Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Tradycyjnie już spotkania m iały miejsce w Sali Malinowej Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ulicy Radziwiłłowskiej 4 oraz u Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego przy kościele Św. Tomasza na ulicy Szpitalnej w Krakowie. Doroczne spotkania lekarzy w klasztorze Sióstr Duchaczek w drugą niedzielę po święcie Trzech Króli przekształciły się z czasem w sympozja naukowe poświęcone tematowi odczuwania przez człowieka bólu i przeżywania cierpienia."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska