Rodzaje wstrząsów jako stany nagłego zagrożenia życia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Wstrząs jest dynamicznym stanem zagrożenia życia, który nie leczony prowadzi do śmierci pacjenta. Postępowanie przedszpitalne powinno opierać się o szybkie rozpoznanie oraz zdefiniowanie przyczyny wstrząsu. Jeśli jest możliwe należy natychmiast usunąć czynnik wywołujący. Czynności na miejscu zdarzenia powinny ograniczać się jedynie do zabezpieczenia życiowo ważnych układów tak by w najmniejszym stopniu opóźnić transport do właściwej jednostki leczniczej.
The shock is a dynamic state of the threat to life if not cured it can cause the death of a patient. Preclinical proceedings should be based on the quick diagnosis and defining the cause of shock. If possible the inducer should be removed immediately. At the place of accident life treating activities should limit only to securing most important systems, to prevent delay during transport up to the competent healing unit.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska