Glikokortykosterydy we wstrząsie neurogennym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Wstrząs jest stanem zagrożenia życia, który powstaje w wyniku niedostatecznej perfuzji tkanek i niedostatecznego dostarczenia tlenu, glukozy i innych substancji odżywczych. Jego przyczyną może być uszkodzenie rdzenia kręgowego, którego objawem jest spadek ciśnienia i bradykardia. W terapii tego stanu zastosowanie znalazł metyloprednizolon, syntetyczny glikokortykosteroid, który powoduje zminimalizowanie uszkodzeń neurologicznych. Niniejsza praca przedstawia badania National Acut Spinal Cord Injury Study (NASCIS), które prezentują wytyczne dotyczące stosowania glikokortykoidów w urazie rdzenia kręgowego. Naukowcy poprzez analizy wielu publikacji dotyczących leków sterydowych doszli do wniosku, że zastosowanie metyloprednziolonu w leczeniu chorych z urazem rdzenia kręgowego jest sporne, jednak brak jest alternatywnych metod leczenia tego stanu. Powodem tego są działania niepożądane leku, które przeważają nad jego efektami terapeutycznymi. Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa metyloprednizolon nie powinien być stosowany w ostrej fazie urazu rdzenia kręgowego.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska