Rozwój miast i przemiany struktury osadniczej japońskich megamiast

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-65208-67-5
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Dynamicznie rozwijane od końca XX wieku procesy suburbanizacji-metropolizacji układów osadniczych, w szczególności w państwach o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego, doprowadziły do powstania i systematycznego rozwoju, rozległych terytorialnie, wielkich demograficznie oraz silnych ekonomicznie obszarów metropolitalnych. Charakteryzujące się ogromnym potencjałem ekonomicznym o najwyższym poziomie nowoczesności i innowacyjności swych gospodarczych struktur, stanowią one z reguły bieguny wzrostu i rozwoju społeczno- ekonomicznego na poziomie regionalnym oraz krajowym. Wiele z nich współuczestniczy w kreowaniu współczesnego wizerunku gospodarczego świata, za sprawą skrajnie wysokiego poziomu koncentracji aktywności w sferze FIRE (Finance, Insurance, Real Estate), przemysłów nowych technologii (High-tech Industries), działalności badawczo rozwojowej (R&D - Research and Development) oraz szkolnictwa wyższego. To przede wszystkim na tych obszarach koncentruje także swoją działalność szeroka paleta zagranicznych przedsiębiorców, przyczyniając się w istotnym stopniu do umiędzynarodowienia, (a w pewnych przypadkach - globalizacji), rozwijanego potencjału gospodarczego tego typu formacji osadniczych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska