Konteksty prawa i praw człowieka

Abstrakt
W monografii i znalazły się artykuły prezentujące stan prawny na 2010 rok, pozornie ze sobą niezwiązane, bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym, prezentujące zainteresowania badawcze osób o różnym doświadczeniu i stażu pracy. Ideą przewodnią łączącą te opracowania są prawa człowieka i ich ochrona, w szczególności w świetle uregulowań Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i orzecznictwa ETPCz.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska