Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2023, nr 1 (32)

Abstrakt
Słowo od Redakcji: "Nasze czasopismo przeszło drobną metamorfozę. Nie są to jednak tylko zmiany graficzne, choć i te nastąpiły. Rozpoczęła się nowa kadencja Rady Naukowej, w której witamy nowe osoby, z wielu różnych miejsc świata, poczynając od Kanady, poprzez kraje europejskie, kończąc na Australii. Do redakcji dołączyła też prof. Julia Stanek, która objęła stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. W tym gronie będziemy się starać nadal rozwijać „Studia”, licząc na to, iż nasz pomysł znajdzie Państwa uznanie. Zachęcam więc do lektury i zapraszam do przekazywania redakcji Waszych tekstów, które chętnie opublikujemy. A publikować będziemy nadal prace naukowe przygotowane przede wszystkim w językach angielskim i polskim, wierząc, iż w ten sposób uda nam się dotrzeć do szerokiego grona odbiorców."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska