Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Wspólnoty Niepodległych Państw u progu XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli Rosji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2001
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Celem opracowania jest syntetyczne przedstawienie polityki rządu Republiki Federalnej Niemiec (RFN) wobec państw byłego ZSRR, określanych jako Wspólnota Niepodległych Państw (WNP). Wyłączenie krajów bałtyckich z powyższej analizyjest o tyle zasadne, iż odzyskały one jeszcze przed rozpadem ZSRR w 1991 r. utraconą w 1940 r. niepodległość i posiadają aktualnie status krajów stowarzyszonych i kandydatów na członków Unii Europejskiej (UE). Większość autorów zalicza je ponadto do krajów Europy Środkowej. Przedmiotem opracowania są zatem niektóre aktualne i prognostyczne aspekty polityki rządu SPD-Sojusz 90-Zieloni (SPD-S 90-Z) od 1998 r. wobec WNP ze szczególnym uwzględnieniem Rosji jako głównego partnera strategicznego RFN."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2001, nr 1, s. 59-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska