Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka nr 4 (XXV), 2016