Państwo i Społeczeństwo nr 1, 2006 : Społeczeństwo obywatelskie - historyczne źródła i współczesny obraz