Rola historii w legitymizacji aspiracji narodowych grupy pogranicza kulturowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W dyskursie publicznym ostatnich lat toczy się debata na temat polityki historycznej, realizowanej przez państwa narodowe. Ja w swoim artykule pragnę skupić się na grupie mniejszościowej, która zmierza do samostanowienia narodowego. Liderzy etniczni grupy karpackorusińskiej – bo ta będzie przedmiotem mojego zainteresowania – realizują swoistą politykę historyczną, co będę starała się ukazać – „używając” historii do legitymizacji aspiracji narodowych własnej grupy."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2008, nr 2, s. 115-124.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska