Zespół Tourette'a

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Zespół Tourette’a zaciekawił mnie już dawno temu, jeszcze zanim zacząłem interesować się medycyną. To nieuleczanie wrodzone zaburzenie neurologiczne odkrył i opisał, w 1885 roku francuski neurolog i neuropsychiatra Georges’a Gillesa de la Tourette, dlatego też zaburzenie to nosi nazwę od jego nazwiska. Zespół objawów opiera się na występowaniu licznych tików motorycznych i głosowych, zapewne większość z nas będzie kojarzyć to zaburzenie jako mimowolne przeklinanie (koprolalia) i/lub wykonywanie rozmaitych i nieprzyzwoitych gestów, lecz to tylko jeden z symptomów który może, ale nie musi występować. Właśnie od tych charakterystycznych objawów, które pierwszy raz ujrzałem w telewizji, rozpoczęła się moja ciekawość, a poznawanie medycyny z biegiem lat, rodziło kolejne pytania. Częstość występowania jest stosunkowo rzadka jednakże o wiele większa niż kiedyś sądzono, według obecnych statystyk wiadomo, że dotyka on 1-5 na każde 1000 - 10 000 osób, występowanie u mężczyzn jest od 3 do 4 razy częstsze w stosunku do kobiet. Wiadomo też że zespół Tourette’a dotyka wszystkich kultur oraz grup etnicznych. W niniejszej pracy, pragnął bym przedstawić zaburzenie jakim jest Zespół Tourette’a w sposób jasny i ciekawy, nie tylko dla fanatyków i zainteresowanych medycyną lecz także wszystkich czytelników którzy lubią ciekawe i nieprzeciętne zagadnienia.
Tourette's syndrome has interested me for years even before I became interested in medicine. This incurable neurological disorder was discovered and described in 1885 by the French neurologist and neuropsychiatrist Georges Gilles de la Tourette, for which reason the name of the disorder references to his surname. The set of symptoms is based on the occurrence of numerous motor and vocal tics. Most of us will associate the disorder with involuntary cursing (coprolalia) and/or various indecent gestures but this is only one of the symptoms that may or may not be present. It is from these characteristic behaviors which I first saw on television that my curiosity developed and studying medicine gave rise to further questions. The incidence of Tourette is relatively rare however much higher than previously thought. According to current statistics, it is known that it affects 1-5 for every 1000 - 10,000 people. The rate of occurrence in men is 3 to 4 times more frequent compared to women. It is also known that Tourette's syndrome affects all cultures and ethnic groups. In this dissertation I would like to present the disorder which is the Tourette’s Syndrome in a clear and interesting manner, not only for those fascinated and interested in medicine, but also for readers who’d like to take an interest in the outstanding issue.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska