Aktywność fizyczna i uzdolnienia sportowe dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2023
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł jest analizą uzdolnień sportowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aktywność ruchowa stanowi w życiu młodych ludzi ogromną wartość, szczególnie w czasach, kiedy z różnych przyczyn zaczyna ona zanikać W artykule podkreślono, że sport i aktywność fizyczna to jedne z najbardziej niedocenianych instrumentów zmiany społecznej. Odgrywają one ważną rolę kulturową i zdrowotną. Wspólna pasja i uniwersalne zasady są naturalnie powiązane z edukacją, której w tym zakresie nigdy nie będzie za dużo.
The article is an analysis of the sports talents of preschool and early school children. Physical activity is of great value in the lives of young people, especially in times when, for various reasons, this activity begins to disappear. The article emphasizes that sport and physical activity are one of the most underestimated instruments of social change. They play an important cultural and health role. A shared passion and universal principles are naturally associated with education which will never be too much in this area.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2023, nr 2, s. 189-203.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska