Ocena skutków konkordatu z 1993 roku w polskim porządku prawnym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Problem skuteczności zawarcia Konkordatu z 1993 r. w publicystyce polskiej został podjęty w warunkach transformacji ustrojowej totalitaryzmu komunistycznego w demokrację liberalną. Należy jednak zauważyć, iż nie jest to problem oryginalnie polski. Wcześniej tego typu problemy były rozpatrywane na Zachodzie, a zwłaszcza we Włoszech i w Hiszpanii, w kontekście transformacji ustrojowej autorytarnego państwa wyznaniowego w państwo świeckie. Istnieje tu pewna analogia, gdyż państwo komunistyczne w istocie rzeczy było państwem wyznaniowym a rebours, ponieważ w miejsce oficjalnej religii narzucało całemu społeczeństwu oficjalną ideologię ateistyczną."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 3, s. 49-59.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska