Elementy kultury bezpieczeństwa a zachowania klientów instytucji finansowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł omawia ryzyka i zagrożenia towarzyszące zachowaniom klientów instytucji finansowych. Szczególne miejsce poświęcono nowym technologiom wykorzystywanym w instrumentach płatniczych. Wskazano, jak różnicować działania instytucji finansowych zapewniające bezpieczeństwo w zależności od postaw klientów i cyklu życia produktu. Podano ogólne zasady zarządzania procedurami bezpieczeństwa w instytucjach finansowych. Na końcu przedstawiono wybrane statystyki dotyczące oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych.
The paper looks at the risks and threats that accompany the behaviour of clients of financial institutions. It puts emphasis on the variety of modern technologies used for payment and indicates how to differentiate the activities of financial institutions that provide security, depending on the attitudes of the clients, and the life cycle of a given product. The paper also discusses the general principles of managing security procedures in financial institutions and concludes with an overview of selected statistics on fraud committed with the use of payment cards.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2018, nr 4, s. 17-34.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska