Short interpregnancy interval and low birth weight: a role of parity

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015-03
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
1520-6300
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Wiley
Abstrakt
Objectives: Short interpregnancy intervals (IPI) and high parity may be synergistically associated with the risk of unfavorable pregnancy outcomes. This study tests if the effect of short IPI on the odds ratio for low birth weight (LBW, <2,500 g) differs across parity status. Methods: The study was carried out on the birth registry sample of almost 40,000 singleton, live-born infants who were delivered between the years 1995 and 2009 to multiparous mothers whose residence at the time of infant’s birth was the city of Krakow. Multiple logistic regression analyses were used for testing the effect of IPI on the odds ratio (OR) for LBW, after controlling for employment, educational and marital status, parity, sex of the child, maternal and gestational age. Stratified analyses (according to parity) and tests for interaction were performed. Results: Very short IPI (0–5 months) was associated with an increased OR for LBW, but only among high parity mothers with three or more births (OR = 2.64; 95% CI 1.45–4.80). The test for interaction between very short IPI and parity on the OR for LBW was statistically significant after adjustment for multiple comparisons (P = 0.04). Among low parity mothers (two births) no statistically significant associations were found between IPI and LBW after standardization. Conclusion: Parity may modify the association between short birth spacing and LBW. Women with very short IPI and high parity may have a higher risk of having LBW infants than those with very short IPI but low parity.
Opis
Związek pomiędzy krótkim interwałem międzyurodzeniowym a niską masą urodzeniową niemowląt ma większe znaczenie w przypadku matek wieloródek
Słowa kluczowe
Źródło
Am J Hum Biol. 2015 Mar 7.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska