Inkluzja: wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej

dc.contributor.authorGrzesiak, Krystyna
dc.contributor.authorAksman, Joanna
dc.contributor.authorSzyniec, Iwona
dc.contributor.authorBachowska, Monika
dc.contributor.authorMisiuk, Agnieszka
dc.contributor.authorGugulska, Justyna
dc.contributor.authorBierówka, Joanna
dc.contributor.authorBednarz, Elżbieta
dc.contributor.authorGiza, Teresa
dc.contributor.authorOlearczyk, Teresa
dc.contributor.authorRokicki, Andrzej
dc.contributor.authorMirski, Andrzej
dc.date.accessioned2020-09-04T09:30:15Z
dc.date.available2020-09-04T09:30:15Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractZ wprowadzenia: "Jedną z istotnych cech współczesnego świata jest postępująca różnorodność. Zjawiskiem typowym – szczególnie dla dzisiejszej zglobalizowanej cywilizacji zachodniej – jest obecność w przestrzeni społecznej i współistnienie (przenikanie się) różnych trendów kulturowych, religijnych oraz – związany z nimi – wyraźnie zaznaczający się pluralizm w zakresie manifestowanych opcji światopoglądowych i wyznawanych systemów wartości. Społeczeństwo współczesne jest bardzo zróżnicowane pod wieloma względami. Ludzie różnią się od siebie poziomem wykształcenia, sytuacją zawodową i statusem materialnym, indywidualną filozofią życia, której pochodną są aspiracje, plany na przyszłość i preferowane sposoby spędzania czasu wolnego. Potrzeby społeczne – choć te same na poziomie elementarnym – również ewoluują w kierunku rosnącym, ponieważ rozbudzane są przez ogarniające nas ze wszystkich stron mass media, promujące z jednej strony kulturę konsumpcjonizmu, a z drugiej – szeroko rozumianego indywidualizmu w zakresie wybierania różnych dróg samorealizacji."(...)pl
dc.description.sponsorshipPublikacja wydana w ramach projektu realizowanego przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pt. Nauczyciel 5.0 nowoczesny program kształcenia nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy: POWR.03.01.00-00-KN42/18-00.
dc.identifier.isbn978-83-65548-53-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28634
dc.language.isoplpl
dc.publisherCopyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”pl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectinkluzjapl
dc.subjectplacówka wychowania pozaszkolnegopl
dc.subjectedukacja kulturalnapl
dc.subjectdzieci zdolne plastyczniepl
dc.subjectedukacja wczesnoszkolnapl
dc.subjectdziałania inkluzyjne w szkolepl
dc.subjectpedagogika pozytywnapl
dc.subjectmuzykapl
dc.subjectkulturapl
dc.subjectinkluzja społecznapl
dc.subjectmuzykoterapiapl
dc.subjectresocjalizacjapl
dc.subjectarteterapiapl
dc.subjectnieśmiałośćpl
dc.subjectgrupa rówieśniczapl
dc.subjectpopularność w grupiepl
dc.subjectdiagnoza nieśmiałościpl
dc.subjectosoby z dysfunkcjami słuchupl
dc.subjectspołeczność Głuchychpl
dc.subjectdostępność przekazów medialnychpl
dc.subjectintegracjapl
dc.subjectdezintegracjapl
dc.subjectniepełnosprawnośćpl
dc.subjectedukacja ogólnodostępnapl
dc.subjectszkoła ogólnodostępnapl
dc.subjectuczeń z niepełnosprawnościąpl
dc.subjectprzygotowanie szkołypl
dc.subjectselekcja uczniów zdolnychpl
dc.subjectspołeczne i psychologiczne efekty edukacji włączającejpl
dc.subjectspecyfika inkluzji uczniów zdolnychpl
dc.subjectwykluczenia społecznepl
dc.subjectedukacja integracyjna i włączającapl
dc.subjectmłodzieżpl
dc.subjectosoby starszepl
dc.subjectpokoleniepl
dc.subjectintegracja międzypokoleniowapl
dc.subjectspołeczeństwopl
dc.subjecttwórczośćpl
dc.subjectkreatywnośćpl
dc.subjectzaburzenia psychicznepl
dc.subjectcechy specjalnepl
dc.subjectinclusionpl
dc.subjectextracurricular-education institutionpl
dc.subjectcultural educationpl
dc.subjectartistically gifted childrenpl
dc.subjectearly school educationpl
dc.subjectinclusive activities at schoolpl
dc.subjectpositive educationpl
dc.subjectmusicpl
dc.subjectculturepl
dc.subjectsocial inclusionpl
dc.subjectmusic therapypl
dc.subjectresocializationpl
dc.subjectart therapypl
dc.subjectskynesspl
dc.subjectpeer grouppl
dc.subjectpopularity in the grouppl
dc.subjectdiadnosis of shynesspl
dc.subjectselection of talented studentspl
dc.subjectsocial and psychological effects of inclusive educationpl
dc.subjectcharacteristics of the inclusion of talented studentspl
dc.subjectexclusionpl
dc.subjectsegregationalpl
dc.subjectintegrational and inclusive educationpl
dc.subjectyouthpl
dc.subjectolder peoplepl
dc.subjectgenerationpl
dc.subjectintergenerational integrationpl
dc.subjectsocjetypl
dc.subjectcreativitypl
dc.subjectmental disorderspl
dc.subjectspecial featurespl
dc.subject.otherEdukacjapl
dc.subject.otherPedagogikapl
dc.subject.otherPsychologiapl
dc.titleInkluzja: wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznejpl
dc.typeKsiążka
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
AKSMAN_Inkluzja_wybrane_aspekty_w_teorii_2019.pdf
Rozmiar:
1.92 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: