Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3, 2015 (Współczesny konfucjanizm w społeczeństwach i polityce państw Azji)

Abstrakt
Kierujemy do Państwa kolejny – już dwunasty – numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” poświęcony krajom kultur pozaeuropejskich. Tym razem jest on poświęcony Azji i tej części tego kontynentu (wschodnia i południowo-wschodnia), która została objęta wpływami konfucjanizmu. Tematyka numeru nawiązuje do ważnego i aktualnego zjawiska, jakim jest coraz silniejszy wpływ kultury na szeroko rozumianą sferę stosunków międzynarodowych. Kultura stała się „subtelna siłą” (softpower) i ważnym instrumentem polityki zagranicznej. Wiele państw skutecznie wykorzystuje osiągnięcia artystyczne, technologiczne, sportowe i kulinarne do promowania swojego wizerunku i konkurowania z innymi państwami na polu polityki i gospodarki.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska