Podstawy marketingu. Materiały dydaktyczne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-89823-08-X 978-83-89823-08-3
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Niniejsza książka przygotowana została jako pomoc w nauce marketingu i opanowaniu jego podstawowych zagadnień. Autorzy poszczególnych rozdziałów, prowadzący od kilku lat zajęcia z marketingu (wykłady, warsztaty i ćwiczenia), postanowili swoje doświadczenia zebrać w formie swoistego przewodnika po podstawowych zagadnieniach marketingu. Podręcznik ma charakter materiałów do studiowania, z których mogą korzystać studenci studiów dziennych i zaocznych rozpoczynający naukę marketingu na poziomie podstawowym, na wszystkich kierunkach studiów ekonomicznych. Opracowanie to może być również wykorzystane jako materiał pomocniczy dla prowadzących zajęcia z tej dyscypliny, treści w nim zawarte mogą bowiem być źródłem pomysłów przy przygotowaniu różnego typu warsztatów, ćwiczeń czy konwersatoriów z przedmiotów marketingowych, na przykład z „podstaw marketingu”, „marketingu”."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska