Psychoterapia wobec przemian kulturowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Ostatnie dziesięciolecia to czas szczególnie szybko zachodzących zmian w stylu życia i relacjach międzyludzkich, technologii i szeroko rozumianej kulturze. Próby opisania zachodzących przemian cywilizacyjnych doprowadziły do powstania takiego pojęcia, jak „ponowoczesność” zastąpionego ostatnio przez Baumana pojęciem „płynna nowoczesność” (Bauman i Tester 2001). W jego definicji z jednej strony znajdziemy kontynuację idei nowoczesności, z drugiej - ewolucję i brak ciągłości w rzeczywistości społecznej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 2, s. 169-175.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska