Edukacja STEM na przykładzie warsztatów programu “Fizyka dla Smyka” realizowanych w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym Hippo Art w Wieliczce. Raport z badań

dc.contributor.authorKranc, Michał
dc.date.accessioned2020-10-09T07:21:56Z
dc.date.available2020-10-09T07:21:56Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractW niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań mające na celu rozpoznanie i opisanie przejawów stymulowania twórczej aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Są one adresatami programu „Fizyka dla smyka”, realizowanego przez Fundację Naukową Twórcze Myślenie. W szczególności chodzi tu o zweryfikowanie kształtowania twórczego myślenia i działania oraz przejawów indywidualizacji oddziaływań edukacyjnych. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, techniką obserwacji skategoryzowanej oraz ankiety. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że podczas realizacji badanego programu kształtowane są wśród dzieci twórcze operacje umysłowe oraz działania oparte na wykonywaniu doświadczeń. Dostosowywanie, indywidualizowanie treści i form pracy z dziećmi przez prowadzących badany program „Fizyka dla smyka” nie zawsze było jednak w pełni realizowane.pl
dc.description.abstractThe author of the article presented the results of the research aimed at recognising and describing the ways in which preschool children’s creative activity is stimulated. The children described in the article are the participants of the “Physics for Kids” project fulfilled by the Scientific Foundation “Creative Thinking.” In particular, the research was to verify the way of shaping creative thinking and acting, as well as the signs of individualization of educational impacts. The research was carried out with the use of the diagnostic survey method and the technique of a categorised observation and a questionnaire. The research results show that, during the fulfilment of the project in question, children’s creative intellectual operations and actions based on making experiments are shaped. However, the adjustment and individualization of the contents and forms of working with children by the ones who carried out the “Physics for Kids” project has not always been fully implemented.pl
dc.identifier.citationEdukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Rozwijanie myślenia naukowego jako istotne zadanie edukacyjne wspierające harmonijny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 2019, nr 4, s. 96-107.pl
dc.identifier.doi10.35765/eetp.2019.1454.07
dc.identifier.eissn2353-7787pl
dc.identifier.issn1896-2327pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/28845
dc.language.isoplpl
dc.language.isoenpl
dc.publisherAkademia Ignatianum w Krakowiepl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subject“Physics for Kids” projectpl
dc.subjectdeveloping creative activitypl
dc.subjectindividualization of educational impactspl
dc.subjectchild’s mental creativitypl
dc.subjectchild’s behaviour creativitypl
dc.subjectprogram „Fizyka dla smyka”pl
dc.subjectstymulowanie twórczej aktywnościpl
dc.subjectindywidualizacja oddziaływań edukacyjnychpl
dc.subjecttwórcze działania dziecipl
dc.subjecttwórcze myślenie dziecipl
dc.subject.otherEdukacjapl
dc.subject.otherPedagogikapl
dc.titleEdukacja STEM na przykładzie warsztatów programu “Fizyka dla Smyka” realizowanych w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym Hippo Art w Wieliczce. Raport z badańpl
dc.title.alternativeSTEM Education on the Example of the “Physics for Kids” Project Implemented in the Hippo Art Non- -Public Kindergarten in Wieliczka: Research Reportspl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 2 z 2
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
KRANC_Edukacja_STEM_na_przykladzie_warsztatow_2019.pdf
Rozmiar:
133.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
KRANC_STEM_Education_on_the_Example_2019.pdf
Rozmiar:
169.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: