Opinie ratowników medycznych na temat struktury i funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Abstrakt
Praca niniejsza składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej opisano: cel i zadania ratownictwa medycznego, podstawy prawne działania systemu, planowanie i organizację systemu, jednostki systemu i jednostki współpracujące z systemem oraz finansowanie systemu. W części empirycznej przeprowadzono analizę uzyskanych wyników badania opinii 36 ratowników pracujących w Zespołach Ratownictwa Medycznego w Bochni, działających przy Powiatowym Szpitalu w Bochni. Kwestionariusz ankiety zawierał 24 pytania, dotyczące pracy, zakresu obowiązków ratowników medycznych, funkcjonowania i finansowania systemu PRM.
The State of Emergency Medicine has been established to protect human life and health, which is the supreme value. Responsibility for organization and oversight labore State System of Medical Emergency belong immediately to job authority of governmental management. The activity of State System of Medical Emergency rely on interpreted team co-operating with each other system’s individual, which are in readiness to assurance immediate medical help in state unexpected threat of life or helth. The most important part work is presentation and analysis research results which was realized among medical rescuer in Hospital in Bochnia. In this research I want to present medical rescuer’s opinion about functioning State System of Medical Emergency.
Opis
Praca nierecenzowana
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Uznanie autorstwa 3.0 Polska