Zatrucie środkami zastępczymi

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Środki zastępcze (tzw. dopalacze) to nowa moda wśród młodych ludzi chcących trochę „zaszaleć”. Łatwo dostępne i prawie legalne „produkty kolekcjonerskie” zdobywają coraz to nowych amatorów „podróży w zakątki swojej świadomości”. Niestety, specyfika tych substancji nie pozwala zespołom terapeutycznym na natychmiastową i efektywną pomoc w przypadku groźnych skutków zażycia lub przedawkowania. Spowodowane jest to nieskończonymi możliwościami łączenia składników o działaniu stymulującym mózg, jedynie nieznacznie różniących się budowa chemiczną od przeanalizowanych narkotyków. W związku z tym objawy u osób po zażyciu mogą być niejednoznaczne dla oceny użytej substancji na etapie zespołu ratownictwa medycznego. W poniższej pracy opisany jest przypadek młodego mężczyzny po zażyciu gamma - butyrolaktonu (GBL).
The substitutes of psychoactive substances (so called „boosters”) are a new fashion among young people wanting to „go crazy” a little bit. Easily accesible and almost legal „collector's products” are gaining ever new amateurs of „journeys into the corners of their consciousness”. Unfortunately, the specifics of these substances does not allow therapeutic teams to immediately and effectively help in case of dangerous consequences of intake or overdose. This is because of infinite possibilities of combining brain-stimulating ingredients, only slightly different in chemical structure from analyzed drugs. Therefore people's symptoms after the intake can be ambiguous for evaluation of the substance used, at the stage of the action of the paramedic team. The following paper describes the case of a young man after taking of gamma – butyrolactone (GBL).
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska