Wyświetlanie pozycji 1-20 z 1361

  • Architektura terminali lotniczych w aspekcie bezpieczeństwa antyterrorystycznego (dodano: 2018-06-22) 

   Wróbel, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Tematem artykułu jest problematyka bezpieczeństwa w terminalach lotniczych – przede wszystkim działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa antyterrorystycznego – widziana z perspektywy architekta. Planowanie, ...
  • Paramilitarne struktury i działalność spiskowo-bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918–1928 (dodano: 2018-06-22) 

   Tomasiewicz, Jarosław; Grudka, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Polska Partia Socjalistyczna miała silne tradycje działalności paramilitarnej, sięgające 1904 r. Socjalistyczne formacje bojowe – Pogotowie Bojowe i Milicja Ludowa – odegrały istotną rolę walkach o niepodległość i granice. ...
  • Działalność polskiego attachatu wojskowego w Brukseli na początku lat 50. XX wieku (dodano: 2018-06-22) 

   Fałowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Poziom bezpieczeństwa państwa zależy od konfiguracji systemu bezpieczeństwa światowego. Ważnym instrumentem kształtowania środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego jest dyplomacja wojskowa. Artykuł omawia wojskowe ...
  • Międzynarodowe prawo humanitarne wobec zastosowania broni zapalającej w konflikcie zbrojnym (dodano: 2018-06-22) 

   Piątkowski, Mateusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Broń zapalająca to jeden z najbardziej efektywnych środków prowadzenia działań zbrojnych, o historii s ięgającej czasów starożytnych. Skuteczność tej broni i konsekwencje zdrowotne jej stosowania rodzą obawy z punktu ...
  • Normy prawne regulujące działania antyterrorystyczne (dodano: 2018-06-22) 

   Marszałek, Piotr Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Terroryzm, stanowiący współcześnie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, angażuje wiele różnych organów i instytucji państwowych. Skuteczność w zwalczaniu zdarzeń o charakterze terrorystycznym ...
  • System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej w obliczu zagrożenia współczesnym terroryzmem (dodano: 2018-06-22) 

   Stelmach, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych cech polskiego systemu antyterrorystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw prawnych i wymiaru instytucjonalnego. Autor podjął się próby określenia kierunków rozwoju ...
  • Doświadczenia obrony terytorialnej we Francji (dodano: 2018-06-22) 

   Młynarski, Tomasz; Thiriet, Damien (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Historia francuskiej obrony terytorialnej ma swoją genezę w Gwardii Narodowej (La Garde Nationale), stworzonej przez Marie Joseph de La Fayette, 16 lipca 1789 r., aby bronić Paryż przed domniemaną reakcją króla. Na jej ...
  • Ewakuacja i postępowanie w sytuacji ataku zabójcy masowego w placówce szkolnej. Analiza filmów edukacyjnych (dodano: 2018-06-22) 

   Kudzin-Borkowska, Małgorzata; Zwierzyna, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Zabójstwa masowe popełniane przez tzw. aktywnych strzelców mają wiele cech wspólnych z atakami terrorystycznymi, lecz nie należy ich z nimi utożsamiać. Oba zjawiska zyskują rozgłos w mediach i budzą społeczne emocje. W ...
  • Zagrożenie placówek szkolnych i uczelni atakami zabójców masowych (definicje, etiologia, prewencja) (dodano: 2018-06-22) 

   Borkowski, Robert (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Celem artykułu jest przedstawienie problematyki masowych zabójstw, w tym masakr szkolnych, strzelanin w placówkach szkolnych i uczelniach, i zaprezentowanie statystyk tego rodzaju przestępczości. Ze względu na motywy ...
  • Komponent obrony terytorialnej (powszechnej) w potencjałach militarnych innych państw. Ujęcie ilościowo-organizacyjne (dodano: 2018-06-20) 

   Jarnicki, Damian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Współczesny świat niebezpiecznie ewoluuje. Zapewnienie bezpieczeństwa, w tym szczególnie bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa, wymaga obligatoryjnego czerpania ze wszystkich zdolności, będących w posiadaniu ...
  • Obrona terytorialna i wojska obrony terytorialnej w myśli politycznej Polski współczesnej (dodano: 2018-06-20) 

   Maj, Ewa (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Problematyka obrony terytorialnej (OT) należała do priorytetowych zadań polityki bezpieczeństwa narodowego Polski w czasie poprzedzającym wejście do struktur Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli do 1999 roku, ...
  • Wojska obrony terytorialnej w historii Polski (wybrane problemy) (dodano: 2018-06-20) 

   Sokół, Wojciech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Celem poniższego opracowania jest uzasadnienie tezy, że różne formy obrony terytorialnej istniały przez wiele wieków historii Polski. Obrona terytorialna na ogół skutecznie wzmacniała potencjał obronny państwa polskiego. ...
  • System obrony terytorialnej w Rosji (dodano: 2018-06-20) 

   Kraj, Kazimierz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   W artykule podjęta została próba przedstawienia rosyjskiego systemu obrony terytorialnej. Z badań autora wynika jej bizantyjski, trudny dla zrozumienia i opisania system organizacyjny oraz mobilizacyjny obrony terytorialnej. ...
  • Wielkopolskie bataliony Obrony Narodowej w systemie osłony strategicznej w 1939 roku (dodano: 2018-06-20) 

   Tym, Juliusz S. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Artykuł ukazuje sposoby użycia batalionów Obrony Narodowej w systemie osłony strategicznej, na przykładzie działania pododdziałów czterech batalionów ON prowadzonych w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w dniach ...
  • Kontrowersje wokół Afgańskiej Policji Lokalnej – zmilitaryzowanej formacji ochotniczej o funkcji obronnej (dodano: 2018-06-20) 

   Jureńczyk, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Wbrew nazwie Afgańska Policja Lokalna nie jest instytucją policyjną, a zmilitaryzowaną formacją ochotniczą przeznaczoną do obrony lokalnych społeczności przed rebeliantami. Służący w poszczególnych dystryktach „strażnicy” ...
  • Wojska obrony terytorialnej w państwach bałtyckich (dodano: 2018-06-20) 

   Małysa, Tobiasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   W artykule autor porusza problematykę znaczenia i roli tzw. formacji obrony terytorialnej w polityce i potencjale obronnym państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). Charakterystyka wojsk obrony terytorialnej w tych ...
  • Wojska Obrony Terytorialnej Szwajcarii – wybrane aspekty (dodano: 2018-06-20) 

   Kuśmirek, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Armia terytorialna w Szwajcarii jest istotnym instrumentem polityki bezpieczeństwa państwa. Rozwój armii terytorialnej oraz podnoszenie zdolności obronnych przyczyniały się do umocnienia pozycji Szwajcarii na arenie ...
  • Obrona terytorialna w państwach nordyckich (dodano: 2018-06-20) 

   Grzela, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Obrona terytorialna w krajach nordyckich ma długą historię i odgrywa istotną rolę w systemach bezpieczeństwa tych krajów. Jest ona odrębnym rodzajem sił zbrojnych, tak więc jej obecność nie tylko uzupełnia i wzmacnia ...
  • Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna (dodano: 2018-06-20) 

   Gruszczyk, Aleksandra; Rokicki, Jarosław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Celem artykułu jest przedstawienie genezy, historii, struktury i funkcji Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych, i jej znaczenia w strukturze komponentów rezerwowych Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz dla całego ...
  • Ewolucja Armii Karabinierów (L’Arma dei Carabinieri) we Włoszech (dodano: 2018-06-20) 

   Marczuk, Karina Paulina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
   Tematem podejmowanym w artykule jest ewolucja Armii Karabinierów we Włoszech w czasach współczesnych, biorąc pod uwagę wypełnianie przez nią zadań m.in. z zakresu obrony terytorialnej. Przekształcenie ówczesnego Korpusu ...